Roztoczańska przyroda jest bardzo bogata i zróżnicowana. Znaleźć tu można wąwozy lessowe, puszcze, meandrujące rzeczki, słynne Szumy, a także pośród drzew i traw – liczne gatunki ptaków, rysie, wilki, koniki polskie i wiele, wiele innych. Nic więc dziwnego, że przyroda jest chroniona na tym obszarze na wiele sposobów. Dla nas – odwiedzających te strony – obszary chronione to doskonała wskazówka, gdzie szukać tych najpiękniejszych, najbardziej dzikich krajobrazów. Zapraszamy na przegląd parków i rezerwatów na Roztoczu!

Parki narodowe na Roztoczu

Roztoczański Park Narodowy

Jedyny na Roztoczu park narodowy, który utworzony został już w 1974 roku. Dyrekcja Parku ma swoją siedzibę w Zwierzyńcu, gdzie można odwiedzić hodowlę konika polskiego, który jest symbolem tego miejsca. Na terenie Parku utworzonych jest 5 obszarów ochrony ścisłej:

 • obszar ochrony ścisłej Bukowa Góra,
 • obszar ochrony ścisłej Czerkies,
 • obszar ochrony ścisłej Jarugi,
 • obszar ochrony ścisłej Międzyrzeki,
 • obszar ochrony ścisłej Nart.

Parki krajobrazowe na Roztoczu

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy
Na terenie parku znajdują się rezerwaty przyrody:

 • Źródła Tanwi
 • Sołokija
 • Jalinka

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Na terenie parku znajdują się rezerwaty przyrody:

 • Nad Tanwią
 • Bukowy Las

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

Na terenie parku znajdują się rezerwaty przyrody:

 • Święty Roch (202,6 ha)
 • Zarośle (64,02 ha).
 • Nowiny (3,80 ha) – we wspólnym z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej fragmencie otuliny znajduje się rezerwat torfowiskowy Nowiny 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

Położony na Roztoczu Zachodnim park słynie z przepięknych wąwozów lessowych.

Rezerwaty przyrody na Roztoczu

Obecnie na Roztoczu istnieje 17 rezerwatów przyrody. Znajdziemy wśród nich rezerwaty leśne, krajobrazowe, florystyczne, geologiczne, torfowiskowe i stepowe. 

Roztocze Zachodnie

Na terenie Roztocza Zachodniego przyroda nie jest chroniona w formie rezerwatów. Znajduje się tu natomiast Roztoczański Obszaru Chronionego Krajobrazu, a w niedalekiej odległości znajdują się m.in. Rezerwat Kacze Błota czy Rezerwat Obary. 

Roztocze Środkowe

 1. Czartowe Pole (gm. Susiec)
 2. Nad Tanwią (gm. Susiec)
 3. Nowiny (gm. Susiec)
 4. Szum (gm. Józefów)
 5. Piekiełko (gm. Tomaszów)
 6. Święty Roch (gm. Krasnobród)
 7. Debry (gm. Krasnobród)
 8. Skrzypny Otrów (gm. Tarnowatka)
 9. Bukowa Góra (gm. Zwierzynie

Roztocze Wschodnie

 1. Jalinka (gm. Lubycza Królewska)
 2. Machnowska Góra (gm. Lubycza Królewska)
 3. Sołokija (gm. Horyniec)
 4. Źródła Tanwi (gm. Narol)
 5. Minokąt (gm. Narol)
 6. Bukowy Las (gm. Narol)
 7.  Jedlina (gm. Cieszanów)
 8. Rezerwat Roztocze (Ukraina, rejon jaworowski)